హ్యాపినెస్‌ కరిక్యులంలో కేజ్రీవాల్‌,దలైలామా

ఢిల్లీ సీఎం అరవింద్‌ కేజ్రీవాల్‌,టిబెటిన్‌ అధ్యాత్మిక గురువు దలైలామాను కలిశారు. ఢిల్లీలో త్యాగజరాజ స్పోర్ట్స్‌ కాంపెక్స్‌లో ప్రభుత్వ పాఠశాలలో హ్యాపినెస్‌ కరిక్యులం ప్రణాళిక ప్రారంభ కార్యక్రమంలో ఇరువురు

Read more