వరల్డ్‌ బ్యాంకు ఎండి, సిఒఒగా అరుంధతి ?

    వరల్డ్‌ బ్యాంకు ఎండి, సిఒఒగా అరుంధతి ? భారత్‌ ప్రతిపాదన న్యూఢిల్లీ: ప్రపంచ బ్యాంకు ఎండి, చీఫ్‌ ఆపరేటింగ్‌ ఆఫీసర్‌గా భారత్‌ స్టేట్‌బ్యాంకు ఆఫ్‌

Read more