అదృష్టం ఒక్కోసారి జలుబుపట్టేసినట్టుగా

అదృష్టం ఒక్కోసారి జలుబుపట్టేసినట్టుగా అదృష్టం ఒక్కోసారి జలుబుపట్టేసినట్టు అంటుకుంటుంది అంటారు.. అదే జాబితాలో ఉంది ఆర్షిఖాన్‌.. ప్రస్తుతం వివాదాస్సద బిగ్‌బాస్‌షో ఫైనల్‌ లెవల్‌ పార్టిసిపెంట్‌గా ఉన్న ఆర్షిఖాన్‌కు

Read more