అర్న్‌డేల్‌ షాపింగ్‌ను ఖాళీచేయించిన పోలీసులు

అర్న్‌డేల్‌ షాపింగ్‌ను ఖాళీచేయించిన పోలీసులు మాంచెస్టర్‌ (యుకె):మాంచెస్టర్‌ అర్న్‌డేల్‌ షాపింగ్‌ సెంటర్‌ను పోలీసులఖాళీ చేయిస్తున్నారు.. షాపింగ్‌ సెంటర్‌ నుంచి వందలాది మంది రోడ్లపైకి పరగులు తీశారు.. ఎందుకు

Read more