యుపి అల్లర్ల కీలక నిందితుడు

ఆర్మీ జవాను అరెస్టు బులంద్‌షహర్‌(యుపి): బులంద్‌షహర్‌ అల్లర్లలో పోలీస్‌ ఇన్‌స్పెక్టర్‌ హత్యకు కీలక నిందితునిగా భావిస్తున్న ఆర్మీజవానును సైనికాధికారులు ఉత్తరప్రదేశ్‌పోలీస్‌లకు అప్పగించారు.అప్పటి ఫోటోల్లో భజరంగ్‌దళ్‌కు చెందినయోగేష్‌ రాజ్‌

Read more