ఎటుచూసినా పత్తిసాగు కత్తిమీద సామే

ఎటుచూసినా పత్తిసాగు కత్తిమీద సామే తత ఏడాది పత్తి పంటకు అధిక ధరవచ్చింది. దాంతో ఈ ఏడాది దేశవ్యాప్తంగా గత ఏడాదికన్నా 45 లక్షల ఎకరాల్లో అదనంగా

Read more