ఉపకారం

ఉపకారం భగవంతుడి సృష్టితో మనిషి ఒక అద్భుతమైతే, మానవతతో ఆ జన్మను సార్థకం చేసుకునే విధానాలతో, జీవయాత్ర సాగించడం, మానవ ధర్మం. కలియుగంలో మసలే మనుషులు, చిత్ర

Read more

పరోపకారం

పరోపకారం పరోపకారమే పరమాత్మకు అత్యంత ఇష్టమైన కార్యం. అన్ని జీవరాశుల్లో ఆత్మరూపంలో ఉన్నది పరమాత్మే. కనుక పరులకు ఉపకారం చెయ్యటం పరమాత్మకు ఉపకారం చెయ్యటమే. సర్వభూత దయ

Read more

అహం – ప్రేమ

అహం – ప్రేమ పిల్లలు ప్ఞట్టగానే ఏమాత్రం అహం అనే భావం ఉండదు. క్రమక్రమంగా పెరిగేకొద్ది అది ఏర్పడుతుంది. ఏవో చిన్నచిన్న కోరికలు కల్గుతాయి. పెద్దవారయ్యే సరికి

Read more

శ్రీకృష్ణుని అనుగ్రహం

శ్రీకృష్ణుని అనుగ్రహం అర్జునుని కుమారుడైన అభిమన్యుని భార్య ఉత్తర, భారత యుద్ధంలో కౌరవ్ఞలందరూ హతులయ్యారు. వారి పక్షం వహించిన అశ్వత్థామ ఉక్రోషంతో ప్రయోగించిన అస్త్రం వల్ల ఉత్తర

Read more

మాట-మనసు

మాట-మనసు ‘కాండక్ట్‌, ‘క్యారెక్టర్‌ అను పదాలు ఎన్నెన్నో విషయాలను తమలో ఇముడ్చకొనగల విశాలమైనవైనా ప్రస్తుతానికి మనం వాటిని ‘మాట-మనసుగా అర్ధం చేసికొంటే చాలు. ఏ వయస్సుగలవారు ఏ

Read more

ఒకరికి మోదం, ఒకరికి ఖేదం

ఒకరికి మోదం, ఒకరికి ఖేదం ఘటోత్కచుడు విజృంభించి కౌరవసేనను చిత్తు చిత్తుగా చంపుతుంటే సహించలేని కర్ణుడు ఎంతోకాలంగా అర్జునుడిని చంపదలచి తన వద్ద దాచుకున్న, ఇంద్రుడు తనకు

Read more

నహుషుడ

నహుషుడు పాండవులు అరణ్యవాస కాలంలో భీముడు ఒకనాడు అరణ్యాంతర్భాగం లోనికి వేటకై వెళ్లాడు. దట్టమైన ఆ అరణ్య ప్రదేశంలో ఒక కొండ చిలువ భీముని పట్టుకొన్నది. బంధించి

Read more