తీయని వేడుక

తీయని వేడుక ధాన్యరాశులతో కళకళలాడే లోగిళ్లను తెచ్చిన సంక్రాంతికి తీయని వేడుకతో స్వాగతం పలుకుదాం. కొత్తబియ్యంతో పొంగలేకాదు అరచేయంత అరిశెలు చేద్దాం. మినుముల రాశుల్లోంచి సున్నుండలు సృష్టిద్దాం.

Read more