ఏపిలో ఉత్తమ ఎమ్మెల్యేగా రాధాకృష్ణ

తణుకు: ఏపిలో ఉత్తమ ఎమ్మెల్యేల జాబితా విడుదల చేశారు. ప్రభుత్వ పథకాలు అంతరికి చేయడం, అభివృద్ధిలో తణుకు నియోజకవర్గం అగ్రస్థానంలో నిలిచింది. ఎమ్మెల్యేల పనితీరులో అరిమిల్లి రాధాకృష్ణ

Read more