పరిశ్రమలకు ప్రసిద్ధి అర్జెంటీనా

తెలుసుకో పరిశ్రమలకు ప్రసిద్ధి అర్జెంటీనా అర్జెంటీనా రాజధాని బ్యూనస్‌ ఏర్స్‌. ఇక్కడ కరెన్సీని పెసో అంటారు. ఈ దేశస్తులు ఎక్కువగా మాట్లాడేది స్పానిష్‌ భాష. వీరి మతం

Read more