ఆర్చరీ ఆసియాకప్‌ ఇండియాకు రెండు స్వర్ణాలు

ఆర్చరీ ఆసియాకప్‌ ఇండియాకు రెండు స్వర్ణాలు బ్యాంకాక్‌: బ్యాంకాక్‌లో జరుగుతున్న ఆర్చరీ ఆసియా కప్‌ పోటీల్లో ఇండియాకు చెందిన ముస్కాన్‌ కిరార్‌, ప్రొమిలా దైమరీలు స్వర్ణ పతకాలు

Read more