సూర్యుని చ‌ర‌ణాల‌ను తాక‌ని కిర‌ణాలు

అరసవెల్లి: శ్రీకాకుళం జిల్లాలోని ప్రముఖ సూర్యదేవాలయంలో శ్రీసూర్యనారాయణస్వామి వారి పాదాలను ఆదివారం సూర్యుని లేలేత కిరణాలు తాకలేదు. వర్షం కారణంగా ఆకాశంలో మబ్బులు అధికంగా ఉండటంతో కిరణస్పర్శ

Read more