ఘనంగా ‘రథసప్తమి వేడుకలు

ఘనంగా ‘రథసప్తమి’ వేడుకలు శ్రీకాకుళం: జిల్లాలోని ప్రసిద్ది చెందిన అరసవల్లి సూర్యనారాయణ స్వామి దేవాలయంలో రథసప్తమి వేడుకలు కనుల పండుగగా జరిగాయి. సూర్య జయంతి సందర్భంగా మాఘ

Read more