అక్వేరియం నిర్వహణ ఇలా..

ఇంట్లో అలంకరణ అక్వేరియంలోని చేపలను చూస్తుంటే మనసుకు ప్రశాంతత కలుగుతుంది. ఇంట్లో పెద్ద పెద్ద ఆక్వేరియంలే పెట్టుకోవాలని ఏమీ లేదు. చిన్న ఫిష్‌ బౌల్‌లో కూడా రెండు

Read more