పెన్షన్‌ విధానం ప్రైవేటికరణ బిల్లుకు బ్రెజిల్‌ పార్లమెంట్‌ ఆమోదం

బ్రసీలియా: బ్రెజిల్‌ పార్లమెంట్‌ పెన్షన్‌ విధానాన్ని ప్రైవేటికరించే బిల్లుకు దిగువ సభ భారీ మెజారిటీతో ఆమోదించింది. ఈ బిల్లు ఆమోదానికి 308 ఓట్లు అవసరం కాగా అనుకూలంగా

Read more