అధికార పోరులో మూడు సామాజిక వర్గాల్ఞు

అధికార పోరులో మూడు సామాజిక వర్గాల్ఞు ప్రస్తుత ఆంధ్రప్రదేశ్‌ రాజ కీయముఖచిత్రాన్ని గమ నిస్తే ప్రధానంగా అధికా రం కోసం రెడ్డి, కమ్మ, కాపు అనే మూడు

Read more

ఆంధ్ర రాజకీయ తెరపై రంగుల వి’చిత్రాలు’

ఆంధ్ర రాజకీయ తెరపై రంగుల వి’చిత్రాలు’ అవును! నేడు ప్రపంచ దేశా లన్నీ రాకెట్‌ కంటే అధిక వేగంతో పోటాపోటీగా అభివృద్ధి పథంలో దూసుకెళ్తున్న తరుణంలో భారతరాజకీయ

Read more

హస్తినలో తెలుగు రాష్ట్రాల హీట్‌

హస్తినలో తెలుగు రాష్ట్రాల హీట్‌ కోనేటి రంగయ్య/హైదరాబాద్‌ తెలుగు రాష్ట్రాల రాజకీయాలు నేరుగా హస్తినలో వేడి పుట్టిస్తున్నాయి. ఆంధ్రప్రదేశ్‌లో ప్రత్యేక హోదా సెగ… కేంద్ర మంత్రివర్గంపై అవిశ్వాస

Read more