అమరావతిలో చంద్రబాబు తొలిఓటు

అమరావతిలో చంద్రబాబు తొలిఓటు అమరావతిG   అమరావతిలో ఎపి అసెంబీల్లో ఆ రాష్ట్రముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబునాయుడు తొలిఓటు వేశారు.. ఉదయం 10 గంటలకు ప్రారంభమైన ఈ పోలింగ్‌ సాయంత్రం 5

Read more