టివిఎస్‌ నుంచి అపాచీ బిఎస్‌6 బైకులు లాంచ్‌

ముంబయి: టివిఎస్‌ మోటార్స్‌ బిఎస్‌ 6 ప్రమాణాలు కలిగిన టివిఎస్‌ అపాచీ మోటార్‌ బైక్స్‌ను లాంచ్‌ చేసింది. అపాచీ ఆర్‌టిఆర్‌ 160 4వి, ఆర్‌టిఆర్‌ 200 4వి

Read more