ప్రపంచ ఫోటోగ్రఫీ డే అవార్డులు

అమరావతిప్రపంచ ఫోటోగ్రఫీ డే అవార్డులు బహూకరించిన ముఖ్యమంత్రి అమరావతి : పత్రికా రంగంలో ఛాయాచిత్రాలు ముఖ్యభూమిక పోషిస్తాయని,గతానికి,వర్తమానానికి, భవిష్యత్తుకి వారధిలాంటివని ముఖ్యమంత్రి పేర్కొన్నారు. 179 వ ప్రపంచ

Read more