ఏపీ కొత్త మంత్రివర్గ సభ్యులే వీరే

మంత్రి వర్గం ఏర్పాటులో సస్పెన్స్ కు తెరపడింది. ఆంధ్రప్రదేశ్ కొత్త మంత్రివర్గం ఖరారైంది. మొత్తం 25 మందితో కూడిన సభ్యులను జగన్ ఫైనల్ చేసాడు. 25 మందితో

Read more