రైతులు బాగుండాలంటూ పూజలు

రైతులు బాగుండాలంటూ పూజలు కైకలూరు: రాష్ట్రంలో రైతులు, బాగుండాలి, రాష్ట్రం పచ్చగా ఉండాలంటూమంత్రి కామినేని పూజలు చేశారు..పట్టిసీమ ద్వారా వచ్చిన గోదావరి జలాలు కైకలూరు నియోజకవర్గంలో ప్రవేశించిన

Read more