దళితుల సంక్షేమమే లక్ష్యం

దళితుల సంక్షేమమే లక్ష్యం దర్శి,: దళితుల సంక్షేమా నికి, అభివృద్దికి ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు నా యుడు ఎంతో కృషి చేస్తున్నారని, తెలుగుదేశం పాలనలోనే దళితుల అభివృద్ది జరిగిందని,

Read more