మోసం చేస్తున్న విత్తన కంపెనీలపై చర్యలు

మోసం చేస్తున్న విత్తన కంపెనీలపై చర్యలు గుంటూరు: విత్తనాల్లో రసాయనాలు కలిపి రైతులను మోసం చేస్తున్న కంపెనీలపై చర్యలు తీసుకోవటం జరుగుతుందని వ్యవసాయశాఖ మంత్రి ప్రత్తిపాటి తెలిపారు.

Read more