కరోనా నిబంధనల నడుమ ఏపీలో రేపటి నుండి ఇంటర్ పరీక్షలు

ఏపీలో రేపటి నుండి ఇంటర్ పరీక్షలు నిర్వహించబోతున్నారు. ఇందుకోసం జిల్లాలో 74 పరీక్ష కేంద్రాలను గుర్తించారు. కరోనా నిబంధనల నడుమ పరీక్షలు జరుగనున్నాయి. ఇంటర్‌ పరీక్షలను రద్దు

Read more