స్వచ్ఛ ఆంధ్ర కార్పొరేషన్ – విజయవాడ సలహాదారు గా డాక్టర్ జయప్రకాశ్‌ సాయి

ప్రభుత్వం ఉత్తర్వులు జారీ Amaravati: స్వచ్ఛ ఆంధ్ర మిషన్‌లో భాగంగా విజయవాడ అభివృ‌ద్ది కోసం స్వచ్ఛ ఆంధ్ర కార్పొరేషన్ కీలక నిర్ణయం తీసుకుంది. స్వచ్ఛ ఆంధ్ర కార్పొరేషన్

Read more