ఆంధ్ర ప్రదేశ్‌లో ఎన్నికలు రక్తసిక్తం…

ఆంధ్ర ప్రదేశ్‌లో ఎన్నికలు రక్తసిక్తమయ్యాయి. పచ్చని గ్రామాల్లో రక్తం చిందింది. కర్రలు, వేటకొడవళ్లు వీరవిహారం చేశాయి. అన్నదమ్ముల్లా మెలిగే గ్రామస్థులు పరస్పరం కత్తులు దూసుకున్నారు. రాళ్లు, కర్రలతో

Read more