ఏపి ఎడ్‌సెట్‌ ఫలితాలు

అమరావతి: ఏపిలో ఎడ్‌సెట్‌ ఫలితాలు శుక్రవారం విడుదలయ్యాయి. ఫలితాలను రాష్ట్ర సాంకేతిక విద్యామండలి ఛైర్మన్‌ ఎస్‌. విజయరాజు విజయవాడలో విడుదల చేశారు. సోషల్‌లో నాగసుజాత, ఫిజికల్‌ సైన్సులో

Read more