ఏపీలో పాఠశాలలకు దసరా సెలవులు ఎప్పటి నుండి అంటే..

ఏపీ ప్రభుత్వం దసరా సెలవులను ప్రకటించింది. సెప్టెంబర్‌ 26 నుంచి అక్టోబర్‌ 6వ తేదీ వరకు దసరా సెలవులను ప్రకటించింది ప్రభుత్వం. క్రిస్టియన్‌, మైనారిటీ పాఠశాలలకు మాత్రం

Read more