ప్రత్యామ్నాయ రోడ్లు విస్తరణ చేయాలి

ప్రత్యామ్నాయ రోడ్లు విస్తరణ చేయాలి విజయవాడ: రాష్ట్రంలోని పలు మెట్రో పనుల ప్రారంభం నాటికి ప్రత్యామ్నాయ రోడ్లును విస్తరింపజేయాలని చీఫ్‌సెక్రటరీ టక్కర్‌ అన్నారు. విజయవాడలో మెట్రోల రైలు

Read more