ఏపిలో జగన్‌ ప్రభుత్వం మరో పథకం

రేచీకటి బారిన పడకుండా చర్యలు అమరావతి: ఏపిలోని చిన్నారులు రేచీకటి బారిన పడకుండా సిఎం జగన్‌ ప్రభుత్వం మరో పథకాన్ని ఈరోజు నుండి ప్రారంభించింది. ఈ నెల

Read more