3 రాజధానుల బిల్లు తాత్కాలిక రద్దు: సీఎం జగన్

మెరుగైన బిల్లులతో మరోసారి సభలోకి ప్రవేశ పెడతాం Amaravati: 3 రాజధానులు రద్దు బిల్లుపై సీఎం జగన్ కీలక ప్రకటన చేశారు. 3 రాజధానుల చట్టం తో

Read more