అనంతపురం జిల్లా రోడ్డు ప్రమాద ఘటన ఫై జనసేన అధినేత విచారం

అనంతపురం జిల్లా రోడ్డు ప్రమాద ఘటన ఫై జనసేన అధినేత పవన్ కళ్యాణ్ విచారం వ్యక్తం చేసారు. ధర్మవరం సమీపంలో గత రాత్రి జరిగిన ఆటో ప్రమాదంలో

Read more