అమెరికా యుద్ధనౌక లో అగ్ని ప్రమాదం

ఇప్పటి వరకు 60 మందికి గాయాలు అమెరికా యుద్ధనౌక యూఎస్‌ఎస్‌ బాన్‌హోమి రిచర్డ్‌లో అగ్ని ప్రమాదం సంభవించింది.  ఆ భారీ షిప్‌లో ఉన్న కార్గోలో మంటలు వ్యాపించాయి.

Read more