అంబర్‌పేటలో 40 రోజుల పాటు ట్రాఫిక్ ఆంక్షలు

హైదరాబాద్ లోని అంబర్‌పేటలో 40 రోజుల పాటు ట్రాఫిక్ ఆంక్షలు విధించారు అధికారులు. అంబర్‌పేటలో ఫ్లై ఓవర్‌ నిర్మాణ పనుల నేపథ్యంలో గాంధీ విగ్రహం వద్ద నుంచి

Read more