అంబేద్కర్ ఓపెన్ యూనివర్శిటీ పరీక్షలు వాయిదా

వర్సిటీ పరీక్షల నియంత్రణ అధికారి ప్రకటన Hyderabad: డాక్టర్ బి.ఆర్.అంబేద్కర్ ఓపెన్ యూనివర్శిటీ ఆధ్వర్యంలో రెండు తెలుగు రాష్ట్రాల పరిధిలో జరగాల్సిన అన్ని పరీక్షలను వాయిదా వేసినట్లు

Read more