శ్రీలంకకు కొత్త ఆర్థిక మంత్రిగా అలీ సబ్రీ

శ్రీలంకలో తీవ్ర ఆర్థిక సంక్షోభంఆకాశాన్నంటేలా ద్రవ్యోల్బణం కొలంబో: శ్రీలంకకు కొత్త ఆర్థికమంత్రి వచ్చారు. ఇప్పటిదాకా ఆర్థికమంత్రిగా ఉన్న బాసిల్ రాజపక్సను దేశాధ్యక్షుడు గొటబాయ రాజపక్స తొలగించారు. బాసిల్

Read more