ఆల్జీరియాలో విద్యార్థుల నిరసన

ఆల్జీర్స్‌: అల్జీరియా విద్యార్ధులు వరసగా 20 వ వారం వీధుల్లోకి వచ్చి నిరసన వ్యక్తం చేశారు.వినీతి నిరోధక చర్యలను పటిష్టంగా చేపట్టాలన్న డిమాండ్‌ మధ్య దేశంలో నెలకొన్న

Read more