నేటి నుండి 12 వరకు నులిపురుగుల కార్యక్రమం

హైదరాబాద్‌: ఈనెల 5 నుండి 12 వరకు రాష్ట్ర‌వ్యా‌ప్తంగా నులి‌పు‌రు‌గుల నివా‌రణ కార్య‌క్ర‌మాన్ని నిర్వ‌హిం‌చా‌లని వైద్యా‌రోగ్య శాఖ ముఖ్య కార్య‌దర్శి రిజ్వీ అధి‌కా‌రు‌లను ఆదే‌శిం‌చారు. ఆశా వర్కర్లు,

Read more