ప్రాజెక్టుల జలకళతో రైతన్నల్లో ఆనందం

తెలంగాణలో వ్యవసాయం తీరుతెన్ను వ్యవసాయరంగాన్ని అభివృద్ధి పరచడానికి భారతదేశంలో గతంలో ఎన్నడూ ఎక్కడా జరగ నంత ప్రయత్నం తెలంగాణ ప్రభుత్వం చేస్తున్నకృషి మరువలేనిది. కోట్లాది రూపాయల ఖర్చుతో

Read more