గోదాములు, కోల్ట్ స్టోరేజిలపై సిఎం సమీక్ష

వ్యవసాయ మార్కెటింగ్ బలోపేతం చేయాలని ఆదేశాలు అమరావతి: సిఎం జగన్‌ రాష్ట్రంలోని రైతుల కోసం గోదాములు, కోల్డ్ స్టోరేజీల నిర్మాణం కోసం సమీక్ష నిర్వహించారు. వ్యవసాయ మార్కెటింగ్

Read more