ఇంజినీరింగ్‌ ఫీజులు తాత్కాలిక పెంపు!

హైదరాబాద్‌: తెలంగాణలో ఇంజినీరింగ్‌ కళాశాలల్లో ఫీజులను తాత్కాలికంగా పెంచేందుకు తెలంగాణ ప్రవేశాలు, రుసుముల నియంత్రణ కమిటి (టిఏఎఫ్‌ఆర్‌సీ) అవకాశం కల్పిస్తూ చేసిన ప్రతిపాదనను కళాశాలలు అంగీకరించాయి. ఈ

Read more