తాలిబన్లను కాల్చి చంపిన బాలిక

కళ్లెదుటే తన తల్లిదండ్రులను చంపడంతో ప్రతీకారంగా హత్య ఘజ్ని: ఆఫ్ఘనిస్థాన్‌కు చెందిన 14 ఏండ్ల బాలిక కమర్‌గుల్‌ తాలిబన్‌ కు చెందిన ఇద్దరు ముష్కరులను కాల్చి చంపింది.

Read more