అమ్మ ఒడి పథకం వచ్చే జనవరి నుంచి అమలు

విజయవాడ: పాఠశాలలకు, కాలేజీలకు తన పిల్నల్ని పంపే ప్రతి తల్లికి రూ.15 వేలు ఇచ్చేందుకు ఉద్ధేశించిన అమ్మ ఒడి పథకంపై ఏపి ప్రభుత్వం వివరాలు వెల్లడించింది. ఈ

Read more