నిజ ఘటన ఆధారంగానే సినిమా చేశా- నరసింహ నంది

నిజ ఘటన ఆధారంగానే సినిమా చేశా- నరసింహ నంది 1940లో ఓ గ్రామం, హైస్కూల్‌, కమలతో నా ప్రయాణం, లజ్జ వంటి విభిన్న కథాంశాలతో కూడిన చిత్రాలు

Read more

శశికళ ప్రత్యేక వసతులపై ఆరోపణల్లో నిజంలేదు

శశికళ ప్రత్యేక వసతులపై ఆరోపణల్లో నిజంలేదు బెంగళూరు: పరప్పణ ఆగ్రహార జైలులో శశికల ప్రత్యేక సదుపాయాలు అందజేస్తున్నారని జైళ్లశాఖ డిఐజి రూప చేసిన ఆరోపణల్లో ఎలాంటి వాస్తవం

Read more