ఉద్యోగులకు ఉచితంగా టీకా..ఇన్ఫోసిస్, యాక్సెంచర్

ఉద్యోగులతో పాటు వారి కుటుంబీకులకు కూడా టీకా వాషింగ్టన్: తమ ఉద్యోగులకు ఉచితంగా కరోనా వ్యాక్సిన్ ను అందించాలని నిర్ణయించామని, టీకా నిమిత్తం అయ్యే వ్యయాన్ని తామే

Read more