ఆఫ్ఘన్ మాజీ ఉపాధ్యక్షుడి భవంతిలో తాలిబన్ల ప్రవేశం

విలాసవంతమైన భవనంలో సేదదీరిన తాలిబన్లు కాబుల్: ఆఫ్ఘన్ రాజధాని కాబూల్ లో మాజీ ఉపాధ్యక్షుడు అబ్దుల్ రషీద్ దోస్తుమ్ కు చెందిన విలాసవంతమైన భవనం ఇప్పుడు తాలిబన్ల

Read more