ఈఫిల్‌ టవర్‌కు 800 మీటర్ల జిప్‌లైన్‌ ఏర్పాటు

పారిస్‌: ప్రపంచ ప్రఖ్యాత నిర్మాణాల్లో ఒకటైన ఈఫిల్‌ టవర్‌పై సందర్శుకుల కోసం మరో సాహసోపేతమైన వినోదం అందుబాటులోకి విచ్చింది. ఈఫిల్‌ టవర్‌ నుంచి కిందకు 800 మీటర్ల

Read more