మేడారంలో విజయవంతమైన ఐదవ పంపు వెట్న్

ధర్మారం: కాళేశ్వరం గుండెకాయ మేడారంలోని 5వ పంప్ వెట్న్ విజయవంతమైంది. ఒక్కసారిగా ఐదోపంపు నుండి జలం ఉప్పొంగిరావడంతో పెద్ద ఎత్తున తరలివచ్చిన అధికారులు, ప్రజాప్రతినిధులు, ప్రజల కేరింతలతో

Read more