అక్రమంగా యూరోపియన్‌ దేశాలకు గోమాంసం

వార్సా: అనారోగ్యంతో ఉన్న గోవులను అక్రమంగా చంపి పోలండ్‌ దేశంలో మాంసం కోసం భారీ సంఖ్యలో 5500 పౌండ్ల(2500కిలోలు) మాంసాన్ని యూరోపియన్‌ దేశాలకు ఎగుమతి చేశారని పోలండ్‌

Read more