418 కేజీల వెండితో జగన్ నమూనా చేయించిన ముక్కాల ద్వారకా నాధ్..

ముఖ్యమంత్రి జగన్ మోహన్ రెడ్డి ఫై తనకున్న అభిమానాన్ని చాటుకున్నారు నెల్లూరు నుడా చైర్మన్ ముక్కాల ద్వారకా నాధ్. 418 కేజీల వెండితో సీఎం జగన్మోహన్ రెడ్డి

Read more